วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ภาณุพงศ์
นามสกุล : มุ่นพลาย
เกิด : 6 มิถุนายน 2528
นับถือศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ : 149/1 หมู่1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
ส่วนสูง : 170
น้ำหนัก : 60
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบัณฑิต
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คติ : ชีวิตก็เหมือนสายน้ำ ไม่มีวันไหลย้อนกลับ

3 ความคิดเห็น: